بخش پذیرش آزمایشگاه

در این بخش پرسنل مربوطه در طول روز و در ساعات کاری آزمایشگاه آماده ی پذیرش مراجعین محترم هستند و با نوبت دهی منظم سعی دارند بهترین خدمات را به بیماران ارائه دهند.

بیمار بعد از دریافت نوبت منتظر می ماند تا فرا خوانده شود و بر طبق نسخه مربوطه و یا به صورت آزاد جهت انجام آزمایش به بخش مورد نظر راهنمایی خواهد شد تا خدمات مربوطه به وی ارائه گردد.

سپس جهت تسویه باید به بخش صندوق مراجعه نماید و بعد از تسویه حساب، قبض مربوطه که حاوی تاریخ جوابدهی و یا ارائه به بیمه تکمیلی است به بیمار ارائه می شود.

بخش پذیرش آزمایشگاه ولیعصر با برخورداری از جدیدترین و بهترین متدهای پاسخ دهی توانسته رضایت مشتریان را جلب نماید. سالن انتظارات این آزمایشگاه با برخورداری از امکانات رفاهی مناسب مکانی است جهت ارائه ی بهترین خدمات به مراجعین محترم.

 

 

پذیرش