توضیحات پروژه

آنالیز ادرار

از موارد مهمی که در سلامتی بدن نقش مهمی دارد مایعات بدن است که سلامت آنها و میزان آنها تاثیر مستقیم بر سلامت بدن دارند. از مایعات بدن می توان به خون، ادرار، مایع مغزی نخاعی، اسپرم و … اشاره کرد.

به وسیله آنالیز ادرار می توان به بسیاری از مشکلات و بیماریهای کلیوی پی برد. ادرار مایعی است که طی تصفیه خون، از آن جدا می شود و توسط مجاری ادرای به مثانه می رود و از آنجا دفع می شود.

این آزمایش برای تشخیص بیماریهای مجاری ادراری، مثانه، بیماری های کلیه، عفونت های دستگاه ادراری ، اختلالات متابولیسم، اختلالات همولیتیک ، بیماریهای متابولیک و… می باشد.

حجم ادرار ترشح شده و ترکیبات شیمیایی آن در ساعات مختلف شبانه روز تغییر می کند. بنابراین نمونه ادرار صبح که غلیظ ترین نمونه ادرار ۲۴ ساعته است و از لحاظ ترکیبات شیمیایی ثابت ترین آنهاست مناسب تر است.

آنالیز ادرار

آزمایش ادرار هنگامی دارای ارزش است که بر روی ادرار ۲۴ ساعته انجام شود.

تهیه ادرار ۲۴ ساعته: ساعت ۸ صبح مثانه خالی شده، پس از این ساعت، تا ۸ صبح فردا، تمام ادرار در یک ظرف تمیز جمع آوری می شود.

بهترین نمونه ادرار برای آزمایش، وسط ادرار می باشد. یعنی بیمار، ابتدای ادرار را دور ریخته وسط آن را در ظرفی تمیز جمع آوری می کند. ساعت مورد آزمایش باید نوشته شود.

ادرار باید تازه تهیه شده و فورا به آزمایشگاه تحویل داده شود اگر به سرعت تحویل داده نشد،تا ۲ ساعت می تواند در یخچال نگهداری شود. در خانمها جمع آوری ادرار بسیار مهم است زیرا احتمال آلودگی با دستگاه ادراری خارجی وجود دارد.

آزمایش کامل ادرار شامل: آزمایشات فیزیکی،آزمایشات شیمیایی و آزمایشات میکروسکوپی می باشد.

با تشکر مدیریت وب سایت آزمایشگاه پاتوبیولوژی ولیعصر