توضیحات پروژه

بخش میکروبیولوژی آزمایشگاه

در بخش میکروبیولوژی آزمایشگاه به بررسی میکروارگانیسم ها پرداخته می شود که در واقع بررسی اشکال و عملکرد آنها در این بخش مورد مطالعه و آزمایش قرار می گیرد، این بخش به شناخت بیماری های میکروبی نیز کمک شایانی می کند و در واقع یکی از مهم ترین بخش های یک آزمایشگاه محسوب خواهد شد .

بخش میکروبیولوژی به صورت خلاصه به تشخیص و بررسی موارد زیر می پردازد:

  1.  انجام تست های افتراقی و آنتی بیوگرام به صورت صحیح و اصولی در این بخش میسر خواهد بود
  2. نگهداری و مراقبت از محیط های کشت و دیسک های آنتی بیوگرام (نگهداری این موارد به صورت صحیح قابل انجام است )
  3.  بررسی کنترل کیفی محیط های کشت
  4.  بررسی و کنترل کیفیت دیسک های آنتی بیوگرام
  5.  بررسی معرف های میکروب شناسی و رنگ آمیزی گرم
  6.  کنترل صحت کاراتوکلا به طور مداوم
  7.  نگهداری و ساب کالچر به موقع سوش های میکروبی
  8. بررسی و تشخیص نمونه های بالینی بیماران
  9.  پایش دمای یخچال, فریزر و انکوباتور

مستند سازی های صحیح و سرعت عمل در این بخش اهمیت ویژه ای دارد و نیاز است تا نمونه های کنترل کیفی خارجی به صورت صحیح و بدون هیچ گونه خطایی مورد بررسی قرار گیرند.

آزمایشگاه ولیعصر مجهز به بخش تخصصی میکروبیولوژی، آماده ارائه خدمات تخصصی در این زمینه به بیماران و مراجعه کنندگان محترم خواهد بود .

 

 

بخش میکروبیولوژی

 

با تشکر، مدیریت سایت آزمایشگاه ولیعصر